ورود / ثبت نام
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مشاهده سبد خرید
0
0

دودلینگ آرت برای مربیان و کودکان

4495 بازدید
دودلینگ آرت

دودلینگ آرت یک هنر جذاب برای ارتباط بیشتر مربی و کودکان

در دنیای هنرهای خاص دودلینگ آرت را یک هنر نقاشی سرگرمی به حساب می آورند در این هنر هنرمند ذهن شلوغ و در هم خودش را با خطوط ساده و بدون رنگ بر روی کاغذ پیاده میکند. اشکالی را میکشد که ضمن هماهنگی به نوعی ناهماهنگ و شلوغ هستند آنچه این تکنیک را جالب میکند نکات تخصصی این هنر است که خیلی ها به آن آگاهی ندارند و بعد از مدتها بعضی از هنرمندان به مرور گاهی شان نسبت به این هنر کامل میشود .

این هنر در ایران جایگاه خاصی ندارد وکمتر شناخته شده است . شاید در برخورد اول با این هنر فکر کنید فقط جنبه سرگرمی آن مورد توجه است ولی به این صورت نیست این هنر ذهن فعال نگاه دقیق سرعت عمل بالا و جسارت کامل میخواهد  اینکه بتوانید یک صفحه را با مهارت خاص با خطوط و فذمها و اشکال پر کنید به نحوی که ذهن شلوغ را نشان دهد

خیلی ها دودلینگ  آرت را یک نوع بقاشی کودکانه تصور میکنند و البته درست هم بیان کرده اند چون دنیای کودک درون هر هنرمندنی میتواند دودلینگ آرت را تجربه کند.

دودلینگ آرت و ضمیر ناخود آگاه

آگاهی بیشترازدودلینگ آرت

دوودلینگ آرت چیست؟

نوعی تمرین خط خطی کردن است با پشتیبانی عقل و نه فقط شهود.

فرد ابتدا به هر طریقی که میتواند باید تمرکز کند. وقتی که آرام ومتمرکز شدید، همچنانکه ایدهها و احساسات به ذهن شما می آیند،صرفا آنها را به صورت خط خطی روی یک برگ کاغذ سفید تخلیه کنید. اگرحتی با کسی در مورد ایده خود گفتگو میکنید، حین گفتگوآن را روی یک برگ کاغذ سفید تمیز خط خطی کنید …(درواقع حین حرف زدن با شخص روی کاغذ خط بکشید چون از ضمیر ناخودآگاه شما بروز میکند)

همینطور که به گفت و شنود میپردازید، خط خطی کردن خود را ادامه دهید. مانع از روی کاغذ آوردن خط خطیهای خود نشوید و آنها را تفسیر هم نکنید. خطخطی کردن به دستان شما اجازه میدهد تا تکانه های ذهنی،شما را دنبال کنند. بنابراین بهترین حالت هنگامی است که بتوانید به یک خلسه ملایم فرو روید و فارغ از ذهن هوشیار خود شوید.

نوشتن اتوماتیک چیست

درادبیات، این کار را »نوشتن اتوماتیک« مینامند. تفاوت خط خطی کردن با نوشتن اتوماتیک این است که نوشتن اتوماتیک، بیشتر گرایش به تمرکز روی کلمات متوالی دارد. در خط خطی کردن ما میخواهیم صرفا ذهن ناهوشیار را به یک شیوه خیالی به کارگیریم و تصاویری را که از ناخودآگاه به سطح می آیند، ثبت کنیم. هنگامی که خط خطی کردنتان به پایان رسید، برای مدتی کاغذ را کنار بگذارید. هنگامیکه ذهنتان فارغ است و سر حال هستید به آنچه کشیده اید، نگاهی بیندازید.

کمکم احساسات جدید یا ایدههایی نو از آن دریافت خواهیدکرد. حتی ممکن است ساختارهایی حقیقی در خط خطیهای خود پیداکنید که در این صورت احتمالا به طور ناخودآگاه راه حل مشکلتان رابه صورت یک ساختار طراحی کرده اید. در این مرحله خط خطیها به »دوودلینگ« ارتقا پیدا میکنند. وقتی دوودلینگ به عادت روزمره تبدیل شود و از فرآیند گنگ و سرگشتگی خارج شود، گویی فرد نیزاز سرگشتگی رها شده و کمتر دچار حالات روحی نامعلوم میشود.

کنترل بر روحیات و مدیریت بر روان شخصی، از ویژگیهای انسان آگاه دوران جدید است. نکته بسیار مهم این است که در مرحله»خط خطی«، فرد تحت تاثیر ضمیر ناهوشیار است، اما در»دوودلینگ« فرد با تسلط بیشتر بر خویشتن خویش، از منبع لایزالضمیر ناهوشیار به عنوان ماده خام بهره میگیرد. به عبارت روشنتر، تفاوت خط خطی با دوودلینگ، در این نکته است که درخط خطی فرد دچار امواج آزاد ذهنی میشود، اما در »دوودلینگ«قادر میشود امواج آزاد ذهنی را به مهار و کنترل خود درآورد.
دودلینگ آرت و هنر باستانی

سابقه دودلینگ از چه زمانی میتوان در نظر گرفت

دوودلینگ راه حلی تصویری است که به هیچ تخصص و پیشزمینه آموزشی نیاز ندارد. دوودلینگ ما را توانا میکند که در درون فرمهای اتفاقی، به ترکیب کردن، احساس کردن و تعمق کردن بپردازیم. اگر این امکان وجود داشت که بتوان سابقه دوودلینگ را به موازات انسان ردیابی کرد، بیشک باید به خط خطیهای انسان اولیه روی شن و ماسه یا خاک اندیشید که در گذر زمان ناپدید شده اند.

یا دوودلینگهای بیشمار از میلیونها انسان، کودک، پیر، جوان، شاد، غمگین، عاشق،منزوی، هنرمند، حسابدار، راننده و…. که اغلب بر تکه کاغذی نقش بسته و یا مچاله شده و در سطل قرار گرفته و به هر نحوی ازبین رفته است. اما چند دهه است که در غرب، روانشناسان خلاقیت این پدیده همه گیر را به عنوان منبع غنی احساسات بشری و راهی ارزان و ساده برای نقب زدن به درون ضمیر انسان مورد توجه قرارداده اند.

به طوری که امروزه دوودلینگ را فرآوری کرده و از آن محصولات تصویری خلق میکنند. افراد ممکن است در میان خط خطیهایشان شاید به اعدادی هم برخورد کنند. اعداد چیزی بیش ازواحد شمارش یا محاسبات در دنیای فیزیکی هستند. در سنتهای باستانی، اعداد به عنوان اولین اصل اساسی نظم دهنده به جهان تلقی میشدند. اعداد نماهای نیرومندی هستند، با مطالعه قدرت نمادین اعدادمیتوان به مفاهیم مثالی نهفته در هر عدد پی برد. حتما بسیار دیده ایدکه برخی افراد، خط خطی کنهای فعالی هستند.
هنر دودلینگ

این افراد در هنگام صحبت کردن با تلفن، حضور در یک جلسه، سر کلاس، یا هر جایدیگر، مدام در حال خطخ طی کردن هستند. این خطوط میتواننداطلاعات مهم و اساسی را درباره چگونگی احساس فرد در آن لحظهزو یا طبق گفته »یونگ«، تعارضهای احساسی پنهان یا احساسات بیان نشده او را آشکار کند. جالب است که در حقیقت هیچکس غیر ازخودمان نمیتواند خطوطی را که ما ترسیم کرده ایم، تفسیر کند.

باوجود اینکه به نظر میرسد برخی نمادهای معین، کاربرد جهانی درژرفنای ناهوشیار مشترک ما دارند؛ ولی چگونگی تفسیر این اشکال در زندگی شخصی هر کسی برای او منحصربه فرد است. گفتنی است که ذهن ناهوشیارتان همواره در تلاش برای ارتباط برقرار کردن باشماست، اما برخی عادات یا الگوهای فکری و نیز جزییات بی اهمیت دنیای مادی این راه را مسدود میکنند.

دوودلینگ، ابتدا تحت سیطره نیمکره راست یا بخش شهودی مغز است و با کنترل وهدفمندسازی آن به مرور نیمکره چپ یا بخش استدلالی مغز نیز واردعمل شده تا فرد بتواند در مهار این نیروی کور و غریزی دخالتکند. در این فرآیند است که به تفکر مرتبط دست پیدا میکنیم.دوودلینگ، نوعی خودشناسی است، همانقدر کهن که

مدرن و تبدیل خودشناسی گنگ و غریزی به یک خودشناسی آگاهانه،ژانر »هنرعمومی« محسوب میشود.

هنر دودلینگ و مربیان

دودلینگ و ارتباط آن برای دنیای هنری کودکان ..

مطمنا کودکان نیز به صورت غریزی و ناخودآگاه از خط خطی به دودلینگ میرسند ولی به نظر من یک مربی نمیتواند این هنر را به کودکان به عنوان یک واحد درسی انجام دهد ولی خود مربی میتو اند برای نمایش توانایی و مهارت خود این هنر را به صورت عینی برای بچه ها اجرا کند و مطمنا بچه ها از هنر دودلینگ لذت میبرند و شاید هم به تقلید از مربی این کار را انجام دهند در هر صورت مربی هنری میتواند با توجه به مطلب تخصصی بالا برای ذهن خلاق و تولید ایده و دهها مورد دیگر از دودلینگ استفاده کند.  مقاله  در باره مربی موفق را حتما بخوانید

دودلینگ آرت

برای اطلاع از آموزشهای جدید عضو عضو اینستاگرام ما باشید

گالری آثار اقای دودل

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://www.artkoodak.ir/?p=131793
آقای مهربان
من علیرضا قالیجاری مدیر برند آقای مهربان با بیش از بیست سال فعالیت در زمینه آموزش هنر به کودکان و مربیان هنری کودک فعالیت رسمی خودم را از سال 95 در فضای مجازی آغاز کردم و با راه اندازی وبلاگی با عنوان آموزش تکنیک های نقاشی کودکان و نیز کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام تلاش کردم تجربیات خودم را در اختیار مربیان و اولیای علاقمند به هنر کودکان قرار بدهم و در حال حاضر این سایت یعنی سایت هنر کودکان به عنوان مرجع در اختیار مربیان و اولیای علاقمند به هنر کودکان قرار دارد.
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

1 نظر در مورد دودلینگ آرت برای مربیان و کودکان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  1. با سلام تکنیک جالبی هست
    هر روز در سایت شما به تکنیک‌ها و ایده های بر میخوریم که واسمون تازگی داره و نگاهمون رو حتی به خط‌های کشیده روی د فا تر رو تغییر میده.

    ۶