baner pint

عوامل موثر در نقاشی کودکان

در این مقاله به صورت ساده و کاربردی با عوامل موثر در شکل گیری نقاشی کودکان صحبت خواهیم کرد و بعد تاثیرات هرکدام از این عوامل را مروز میکنیم تا شما بدانید که پروسه یک نقاشی ساده کودکانه که به ظاهر ساده است چقدر میتواند خاص و حساس باشد و به تعبیری آنچه شما در فرایند عمل نقاشی کودکان می بینید حاصل عواملی است که به صورت مستقیم و غیر مستقیم این فرایند را شکل میدهد که البته متاسفانه خیلی از مربیان هنری به این عوامل توجهی ندارند .

یک نکته مهم

آنچه در نقاشی و عمل نقاشی کودکان برای مربیان چالش برانگیز است و در خیلی از موارد مربی به مشکل میخورد دقیقا به این عوامل مربوط میشوند و گاهی این عوامل درست اجرا نمیشوند یا به آن توجهی درستی نخواهد شد ..

در واقع عوامل موثر در نقاشی کودکان ماهیت – شکل – ظاهر – رفتار و نتیجه نقاشی کودکان را تعیین میکند .. میخواهم با یک مثال ساده این موضوع را روشن کنم و بعد به سراغ این عوامل بروم.

فرض کنید قرار است به مسافرت بروید چه عواملی در مسافرت شما تاثیر دارد ؟ مطمنا میدانید همه به مسافرت میروند تا به آنها خوش بگذرد و بعد عواملی مانند وسیله نقلیه – مقصد – زمان – مدت مسافرت – طول سفر امکانات فصل و.. در این تاثیر خوشایند تاثیر خواهند داشت ..

در نقاشی کودک هم یک اصل مهم وجود دارد و آن هم لذتی است که کودک از نقاشی کشیدن به دست می آورد..بعد از لذت به دست آوردن مهارت های ذهنی و جسمی کودک است که مهم است .حال به سراغ عواملی می رویم که باعث میشود کودک لذت از نقاشی را به دست آورد و مهارت نیز کسب کند

عوامل موثر در نقاشی کودکان

عوامل موثر در نقاشی کودکان  

کودک

اولین عامل موثر در نقاشی کودک خود کودک است اینکه این کودک چه سنی دارد چه ویژگی هایی دارد چه گرایشات ذهنی دارد با علاقه به کلاس آماده یا نه و اینکه آمادگی ذهنی برای او انجام شده و.. و مواردی از این دسته نقش تعیین کننده ای در نقاشی کودک دارد به مثال مسافرت برویم در مسافرت توجه به افراد مهم هستند اینکه آیا آنها درباره مسافرت توجیه شده اند و یا اصلا مقصد و زمان و نوع حرکت متناسب با افراد هست یا نه بسیار اهمیت دارد .. به همین خاطر باید به کودک و ویژگی های او توجه کرد

بخوانید   16 کتاب تخصصی با تخفیف ویژه

ذهن کودک

که من به آن آمادگی ذهنی می گویم یعنی کودک در نقاشی یان آمادگی را داشته باشد شاید بپرسید آمادگی چه چیزی ؟ آمادگی ذهنی کودک کیتواند دو نوع باشد آمادگی ذهنی برای انجام دادن و آمادگی ذهنی برای یاد گرفتن …متاسفانه خیلی از مربیان فقط به آمادگی ذهنی برای انجام دادن توجه میکنند و به بحث آمادگی ذهنی برای یادگرفتن توجهی ندارند . من از شما مربیان محترم میخواهم به این دو مقوله یعنی آمادگی ذهنی برای اجرا و آمادگی ذهنی برای یادگرفتن خوب توجه کنید .

عوامل موثر در نقاشی کودکان

مربی

سومین عامل مهم در نقاشی کودکان بحث خود مربی است اینکه این مربیان با چه ظاهری با چه بیانی و با چه توانمندی به بچه ها آموزش میدهد .. درباره این موارد من مطالب زیادی را در سایت و در دوره های مربیگری گفته ام و الان فقط این نکنه را به عنوان یاد آوری میگویم تا شما بدانید که مربی به عنوان یکی از عوامل موثردر نقاشی کودکان نقش حیاتی دارد.

اگر باز به مثال مسافرت رجوع کنیم در واقع مربی مانند کسی که است که برنامه سفر را مطرح -مقصد را تعیین و همه را توجبه میکند تا آماده سفر بشوند و همه با توصیحات آن فرد امکانات و آمادگی خود را به دست می آورند.

فضا آموزش

در تمام رویکردهای جهانی مانند رجیو امیلیا و مونته سوری و.. به محیط به عنوان معلم دوم نگاه میکنند محیط آموزش فقط محیط یک  کلاس چهار دیواری نیست در واقع محیط شامل تمام فضاهایی میشود که به نوعی کودک با آن فضا تعامل پیدا میکند و یا آن محیط را برای تعامل با کودک آماده میکنند.. (باز تاکید میکنم روی جملاتی که گفته میشود خوب توجه کنید )

بخوانید   چگونه به کودکان نجوم آموزش دهیم

به بیان بهتر ما دو فضا برای آموزش کودک داریم فضای اول که ساخته شده است و به نوعی نمیتوان زیاد در آن تغییر ایجاد کرد مانند پارکها جنگلها و محیط طبیعت و دوم فضاهایی که ما برای کودکان میسازیم تا آنها بیشتر بهتر یاد بگیرند این محیط ها تاثیر بسیار زیادی روی علاقه جذب و اشتیاق کودکان خواهد داشت و در بسیاری موارد کودکان از محیط بهار یاد میگیرند.

  موضوع نقاشی

مطمنا موضوع نقاشی میتواند یکی از عوامل مهم در نقاشی کودکان باشند اکثریت بچه ها در هنگام کشیدن نقاشی خالی از ایده و فکر هستند و میخواهند مربی به آنها بگویند چه چیزی بکشند و از طرفی مربی میداند موضوع باید متناسب با سن بچه ها باشد قابل درک برای بچه ها باشد بچه ها از موضوع لذت ببرند و از همه مهمتر بتوانند آن را بکشند به همین خاطر اگر شما موضع را از نقاشی کودکان حذف کنید امثل این است که در مثال مسافرت شهر مقد سفر را حذف کنید

 

تکنیک نقاشی

ابزاری که بچه ها با آن نقاشی خود را رنگ میزنند و یا حتی میکشند را اگر با شیوه بیان و مهارت اجرایی مربی در کنار هم قرار بدهیم تکنیک به وجود می آید در یک تعریف ساده تکنیک یعنی ابزار و روشی که هنرمند میخواهد با مخاطب خود حرف بزنید و احساست خودش را بیان کند .به همین دلیل تکنیک هم یکی از عوامل مهم در نقاشی کودکان است .

صفحه نقاشی

شاید کمتر در این زمینه شنیده باشید که صفحه نقاشی میتواند روی نقاشی بچه ها تاثیر بگذارد منظور من از صفحه نقاشی اندازه کاغذ یا مقوایی است که کودک روی ان نقاشی میکشد این اندازه باید به ص.رت هوشمندانه انتخاب شود و بر پایه گروه سنی – موضوع و از همه مهمتر تکنیک انتخاب شود اندازه میتواند معمولی (استاندارد ) یا غیر استاندارد باشد میتواند کوچک یا بزرگ باشد میتوان چهارگوش یا دایره یا هر شکل دیگر باشد همه این موارد برمیگردد به هدف شما موضوع شما گروه سنی کودکان و…

بخوانید   ساختار آموزش طراحی و نقاشی به کودکان

زمان در نقاشی

زمان هم یکی از عوامل بسیار بسیار مهم در نقاشی کودکان است . مورد زمان برای مربی و کودک بسیار چالش برانگیز است چرا که زمان به نوعی محدود کننده است و به نوعی تحریک کننده که من این مورد را بخاطر اهمیت بالا آن به صورت مفصل برای شما توضیح خواهم داد .

   

فیلم تکمیلی درباره زمان در نقاشی کودکان

کودک نقاشی 2
کلاسهای هنری
نقاشی کودک
نقاشی کودکان
آموزش ساده به کودکان